Begrazings mogelijkheden
Wij werken met Heideschapen.
Heideschapen zijn het meest geschikt om de begrazingswerkzaamheden te verrichten
en de gestelde doelstellingen te behalen.

 

 

  	
 
 
Kuddebeheer
 
De schaapskudde is zeer flexibel inzetbaar en kan in iedere gewenste 
grootte op ieder gewenst tijdstip ingezet worden. 
Afhankelijk van het terrein en de gestelde doelen 
zijn er verschillende manieren van begrazing mogelijk. 
Schapen kunnen in vaste rasters, flexibele elektrische rasters,
of zonder raster maar met herder worden ingezet. 
Ieder terrein kan zo op de juiste manier en naar wens beheerd worden.

 

 

Begrazing met een gescheperde kudde:
 
Begrazingsbeheer met een trekkende schaapskudde met herder 
heeft een aantal ecologische voordelen. 
Kuddes zijn uitstekende verspreiders van zaden, pollen, sporen, eitjes, etc. 
Een kudde schapen met herder is zo te sturen dat een vooraf doelgestelde 
structuurontwikkeling bereikt kan worden waardoor ecologische verbindingszones ontstaan.
Groot bijkomend voordeel is dat buiten een nachtraster er geen afrasteringen nodig 
zijn waardoor het gebied buiten de graasperiode vrij toegankelijk is. 
Door de behendigheid van herder met hond kan er zeer effectief begraasd worden.
 
Beheer met een gerasterde kudde :
 
Bij deze vorm van beheer worden de schapen binnen rasters gehouden. 
Hier is ook nog de mogelijkheid voor flexibele rasters welke verplaatsbaar zijn. 
Op deze wijze kun je naar gelang de doelstelling,de druk van de begrazing zelf bepalen. 
Door opzettelijke overbegrazing krijgen andere planten een kans. 
Het aantal plantensoorten neemt toe, en daarmee ook vlinders,sprinkhanen en andere insecten. 
Het hele terrein gaat op een natuurlijker manier functioneren.