Projecten
De verschillende terreinen die wij beheren zijn zeer variabel. 
Van dijken tot heidelandschappen en parken en plantsoenen door heel Nederland.
Wij zijn ook actief bij golfbanen waar veel gebruik wordt gemaakt van ecologisch beheer buiten de greens.
Tevens zien we dat het publiek de aanwezigheid van de schapen zeer waardeert.

 

 

Dijkbegrazing in het Eemgebied. 

   

Begrazing natuurgebied te Soest.

 

Stadsbegrazing in Amersfoort